Czasopisma


Czasopismo ukazuje się od końca 2003 roku regularnie co trzy miesiące.

Post Pic

 

Ginekologia Onkologiczna

Czasopismo ukazuje się od końca 2003 roku regularnie co trzy miesiące. Jest ono skierowane do lekarzy ginekologów, onkologów oraz endokrynologów. W Ginekologii Onkologicznej publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, informacje o planowanych zjazdach naukowych, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, skróty doniesień z czasopism światowych, jak również recenzje internetowych zasobów specjalistycznych i książek.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

W skład Rady Naukowej wchodzą uznane autorytety zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Ginekologia Polska

Czasopismo ukazuje się od 2002 roku w formie miesięcznika. Drukuje prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe, doniesienia naukowe, listy do redakcji. Skierowana jest do lekarzy ginekologów i onkologów. Artykuły ukierunkowane są na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób żeńskiego układu płciowego oraz tematy z nim związane.

Redaktor naczelny: prof.dr hab. n.med. Marek Spaczyński

Gynecological Oncology

Międzynarodowe czasopismo (kwartalnik) publikujące artykuły dotyczące pracy klinicznej i badawczej, dotyczące nowotworów kobiecego układu rozrodczego.

Poruszane zagadnienia: biologia komórkowa i molekularna, chemioterapia, cytologia, endokrynologia, epidemiologia, genetyka, chirurgia ginekologiczna, immunologia, patologia, radioterapia

Redaktor naczelny Beth L. Karlan

European Journal Of Gynecological Oncology

Czasopismo powstało w 1980 roku. Publikowane są prace badawcze, recenzje oryginalnych prac i książek, opisy przypadków, streszczenia raportów z zakresu nowotworów kobiecych.

Redaktorzy naczelni 
A. Onnis  Montréal (CND)
P. Bösze  Budapeszt (Węgry)

International Journal Of Gynecological Cancer (Cancer)

Dwumiesięcznik wydawany przez towarzystwo ESCO (European Society of Gynaecological Oncology – Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej). Zawiera recenzowane prace związane z nowotworami złośliwymi układu płciowego, dotyczące badań eksperymentalnych, chemioterapii, radioterapii, technik diagnostycznych, epidemiologii stanów patologicznych oraz chirurgii.

Redaktor naczelny: Uziel Beller, Izrael

New England Journal of Medicine (NEJM)

Renomowane czasopismo o wysokim impac factor. Jest najstarszym nieprzerwanie wydawanym pismem medycznym na świecie, zostało założone w 1812 roku. Porusza zagadnienia ze wszystkich dziedzin medycyny.

Redaktor naczelny: Jeffrey M. Drazen

 

 

 

WySzukaj:

zdjĘcia:

Sponsor:

 

jak stosować marvelon

 

microgynon ulotka